Consell Comarcal Alt Empordà
Medi ambient

Serveis per Ajuntaments

La normativa catalana sobre residus preveu que tots els municipis, independentment del seu nombre d'habitants, han d'oferir el servei de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) a la ciutadania.

L'Agència de Residus de Catalunya ha rebut la planificació dels ens locals per implantar la recollida separada de la matèria orgànica (restes de menjar i restes vegetals de mida petita) en els seus municipis, tal i com els hi exigia la normativa. Aquesta planificació es recull en un document anomenat Pla de Desplegament de la FORM. Alguns municipis ho han fet particularment i altres han presentat la planificació mitjançant ens supralocals, com el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

La legislació també preveu que els municipis que no iniciïn la recollida selectiva de la matèria orgànica tal com preveu el seu Pla de desplegament aprovat, i que disposin en el seu àmbit territorial d’una instal·lació de tractament, hauran de pagar un cànon addicional per cada tona de rebuig aportada a la planta de resta del Centre de Tractament de Residus (CTR).

El reciclatge de residus orgànics que realitzen els ciutadans a la seva llar constitueix per als municipis una acció de prevenció de gran valor ambiental, ja que es redueix la quantitat de residus que cal recollir, transportar i gestionar en instal·lacions de tractament com el CTR de Pedret i Marzà.

L’autocompostatge és un sistema reconegut per l'Agència de Residus i a nivell europeu, com a via de gestió i tractament de la FORM en el mateix lloc on es genera. Des del Consell Comarcal s'ofereix la possibilitat d'implantar aquesta via de gestió a tots els municipis de la comarca a través del compostatge casolà i el compostatge comunitari.Servei de compostatge casolà

El compostatge casolà és un procés senzill per a l’aprofitament a la pròpia llar de les restes de la cuina i del jardí que es generen per fer-ne un adob natural que s’aplicarà al jardí o a l’hort.

El servei de compostatge casolà s'ofereix a tots els municipis de la comarca mitjançant un conveni de delegació de servei. Actualment es presta el servei a més del 75% dels municipis de l’Alt Empordà, superant els 1.200 compostadors en servei.

Les actuacions incloses en el servei s'engloben en dues parts:

1.Implantació.
2.Seguiment.

 1. Implantació del servei

Es desenvolupa una campanya d'implantació que inclou les actuacions següents:

 • Promoció del compostatge: edició de cartells i impressió tríptics informatius.
 • Xerrada inicial al municipi: oberta a tothom, per aprendre com funciona el compostatge i els seus avantatges.
 • Visites d'assessorament a domicili per als nous usuaris, per a resoldre dubtes i comprovar el procés de compostatge.
 • Xerrada final de compostatge per posar en comú l'experiència, resoldre dubtes i altres incidències, i aprendre a utilitzar el compost resultant.
 • Informe anual del servei per a l'Ajuntament, amb un resum dels usuaris visitats, les tones gestionades per aquest sistema, l'estalvi ambiental de la gestió de la FORM en origen i l'estalvi econòmic aconseguit.
 • Compostadors de plàstic reciclat de 420 litres de capacitat: s'entreguen els compostadors a l'Ajuntament, que els repartirà als usuaris inscrits al servei.

2. Seguiment del servei

L'Àrea de medi ambient ha dissenyat un sistema de seguiment del servei que permet la justificació davant l’Agència de Residus de Catalunya, del nombre de compostaires actius i els resultats del compostatge casolà en relació al tractament de la FORM del municipi.

La metodologia de seguiment s'adaptarà a les determinacions de l’ARC per tal de justificar, segons els paràmetres que marqui el retorn de cànon, la utilització d'aquest sistema. A més, les dades sobre compostatge són essencials per a completar l’actualització anual obligatòria de la Declaració de l'estat actual i Planificació de la recollida de la FORM.

Així doncs, el servei de seguiment inclou les actuacions següents:

 • Càlcul de les tones de FORM i FV gestionades a través dels compostadors instal·lats. Per fer aquest estudi es faran visites complementaries als domicilis d´alguns dels compostaires del municipi.
 • Informe anual de seguiment, amb el càlcul de les tones gestionades i l´estalvi aconseguit.
 • Disponibilitat de la informació online: dins el web "El meu espai" l’Ajuntament disposa de tota la informació dels usuaris del servei (actius i baixes) i de tota la documentació relacionada (conveni, informes, imatges, etc).

Servei de compostatge comunitari

El servei de compostatge comunitari gestiona la matèria orgànica generada per un col·lectiu, ja siguin un grup d’habitatges, un menjador escolar o similars, en un compostador de grans dimensions situat en espais lliures o enjardinats comunitaris d’un conjunt d’habitatges, en espais públics, escoles, etc.

La recollida dels residus orgànics es realitza porta a porta, perquè permet quantificar la generació de residus, detectar incidències i controlar les condicions del procés de compostatge. El control dels residus recollits és essencial per a la obtenció d’un compost de qualitat.

Des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà s’ofereix la campanya d’implantació de la recollida porta a porta de la FORM i el seguiment tècnic del procés de compostatge.

El tractament de la matèria orgànica recollida es pot realitzar en un compostador natural o mecanitzat.

El compostador natural és molt econòmic i fàcilment modulable, però la seva capacitat de tractament és limitada. Es considera adequat per a petits nuclis de població o veïnats.

El procés de compostatge es controla manualment. El personal responsable del compostador s’encarrega de la barreja de la matèria orgànica i seca, l’aeració de la pila, el control d’humitat, el control de la fauna present i l’avaluació de la maduració del compost. Per tant, es fa imprescindible una bona formació i el compromís del personal encarregat de la manipulació del compostador.

Durant els anys 2018 i 2019 s’ha realitzat una prova pilot a Fortià i Cabanelles. En el cas de Cabanelles s’ha solucionat la gestió de la matèria orgànica del nucli d’Espinavessa i el veïnat de la gasolinera. En el cas de Fortià s’han adoptat mesures de reforç del compostatge casolà recollint la matèria orgànica de les llars del centre del nucli que no disposen de jardí.U
n compostador electromecànic és una instal·lació fixa que permet el tractament d’una gran quantitat de matèria orgànica, segons les seves característiques tècniques. Es considera un sistema de tractament adequat per a municipis de menys de 1000 habitants i que es troben allunyats del Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà situat a Pedret i Marzà.

Aquesta màquina realitza la barreja de matèria orgànica i seca d’acord amb unes proporcions determinades i garanteix la corba de temperatura del procés de compostatge. El procediment de compostatge és senzill però es requereix d’un manteniment tècnic de la mecànica interna.

Aquest sistema s’ha instal·lat amb èxit a Viladamat i actualment s’està planificant la seva instal·lació en altres municipis de la comarca.

 

 

 

Servei de seguiment

L´àrea de medi ambient ha dissenyat un sistema de seguiment del compostatge casolà que permetrà la justificació del nombre de compostaires actius i els resultats del compostatge casolà en relació al tractament de la FORM del municipi.

Qualsevol ajuntament pot sol.licitar aquest servei, encara que hagi iniciat el compostatge pel seu compte, i resulta interessant en la mesura que l´Agència de Residus de Catalunya està estudiant la manera de fer un retorn del cànon de residus per a aquest concepte. La metodologia de seguiment s´adaptarà per tal de justificar, segons els paràmetres que marqui el retorn de cànon, la utilització d´aquest sistema. A més, l´Agència de Residus obliga a mantenir al dia la Declaració de l´estat actual i Planificació de la recollida de la FORM, i les dades dels compostadors són essencials.
 
El servei de seguiment consisteix en:
 • Càlcul de les tones de FORM i FV gestionades a través dels compostadors instal.lats: per fer aquest estudi es faran visites complementaries als domicilis d´alguns dels compostaires del municipi.
 • Informe anual de seguiment, amb el càlcul de les tones gestionades i l´estalvi aconseguit.
 • "El meu espai" dins aquesta web, pels compostaires que es vulguin registrar i estar al dia.

Documentació relacionada

En aquest apartat trobareu els documents administratius relacionats amb la implantació i seguiment del compostatge.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies.