Consell Comarcal Alt Empordà
Compostatge1 Compostatge2 Compostatge3 Compostatge4
mail

Què puc compostar?

 

SI

MATÈRIA HUMIDA:
Restes de la cuina: vegetals i fruita
Pasta, arròs i llegums
Pa
Llet, iogurt, nata...
Closques d´ou
Marisc
Marró del cafè, bossetes i restes d´infusions
Paper de cuina brut (mai brut de detergents o altres substàncies químiques)
Gespa i restes verdes del jardí
Carn i peix: millor esperar una mica fins que tinguem per mà com funciona el nostre compostador

MATÈRIA SECA
Branques triturades, pinyes, pinyols, closques.... (les pinyes, pinyols i closques les trobarem en l'adob final)
Restes de poda triturada
Fulles seques
Serradures
Palla
Fems

NO

No tota la matèria orgànica pot anar al compostador:
Excrements d´animals de companyia o d´humans
Plantes o vegetals malalts
Cendra

I per descomptat, no llençarem:
Piles
Medicaments
Llaunes
Paper
Roba
Paper tintat
Fusta tractada amb vernissos
Plàstics
Runa
Pedres

els residus, un repte de tots