Consell Comarcal Alt Empordà
Compostatge1 Compostatge2 Compostatge3 Compostatge4
mail

El compostatge

Què és i per a què serveix

El compostatge és un procés natural de descomposició a través del qual les restes orgàniques del jardí i la cuina es transformen en adob natural, el COMPOST, sense consum d´energia i sense cap aplicació de productes químics.
Les avantatges d´aquest compost són:
 
  1. És un adob natural amb gran poder fertilitzant que aporta nutrients i oligoelements al sòl que asseguren el creixement equilibrat de les plantes.
  2. Regula la humitat del sòl perquè permet una millor retenció de l´aigua.
  3. Aporta estructura al sòl perquè fa més permeables els sòls argilosos i més absorbents els sorrencs.
  4. Regula el pH del sòl.
  5. Millora la salut de les plantes i esdevenen més resistents a malalties.
  6. Contribueix a la millora del medi ambient en la mesura que redueix els residus orgànics que generem a la cuina (que són un 40% de la brossa total) i així la quantitat de residus que s´aporten a l´abocador controlat.
  7. És totalment gratuït!.

Com es composta?

Manteniment del compostador

Usos del compost

els residus, un repte de tots