Consell Comarcal Alt Empordà
Compostatge1 Compostatge2 Compostatge3 Compostatge4
mail

Serveis per escoles i instituts

Els centres d´ensenyament també poden reciclar els seus residus orgànics. La instal.lació d´un compostador a l´escola o a l´institut forma part de la sensibilització dels nens i joves al tema dels residus, especialment a la fracció orgànica i vegetal dels residus municipals: els residus de la cuina i el menjador.

Tenir un compostador i participar en el procés de compostatge ajuda a entendre el reciclatge dels residus i la seva utilització posterior. El reciclatge implica donar un valor a unes "escombreries" que es transformen, al llarg del cicle escolar, en adob, que es pot utilitzar en l´hort o jardí de l´escola i institut, o en el reemplenament de testos o parterres.

En analitzar el procés de compostatge es poden posar en pràctica els coneixements adquirits en altres matèries impartides en el centre: identificació d´organismes descomponedors, quantificació de pesos i volums, elaboració de taules i gràfics, presa de dades (temperatura, humitat), etc. En aquest sentit, al final d´aquesta pàgina trobareu dos dossiers pedagògics sobre el compostatge a l´escola.

A més, si sou una escola o institut adherit al programa Re-Paper, podeu disposar d´un dossier tècnic especial.

Escoles que disposen de compostador a través del Consell Comarcal de l´Alt Empordà:

El compostador com a eina pedagògica

els residus, un repte de tots