Consell Comarcal Alt Empordà
CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ àrea de medi ambient

Serveis per Ajuntaments

La normativa catalana sobre residus preveu que tots els municipis, independentment del seu nombre d´habitants, han d´oferir el servei de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) a la ciutadania.

L’Agència de Residus de Catalunya ha rebut la planificació dels ens locals per implantar la recollida separada de la matèria orgànica (restes de menjar i vegetals de mida petita) en els seus municipis, tal i com els hi exigia la normativa. Aquesta planificació es recull en un document anomenat Pla de Desplegament de la FORM. Alguns municipis ho han fet particularment i altres han presentat la planificació mitjançant ens supralocals, com el Consell Comarcal de l´Alt Empordà.

La legislació també preveu que els municipis que no iniciïn la recollida selectiva de la matèria orgànica tal com preveu el seu Pla de desplegament aprovat, i que disposin en el seu àmbit territorial d’una instal·lació de tractament, hauran de pagar un cànon addicional de 10 euros per tona en el destí final dels seus residus.

El compostatge casolà o autocompostatge és un sistema reconegut per l´Agència de Residus i a nivell europeu, com a via de gestió i tractament de la FORM. Des del Consell Comarcal s´ofereix la possibilitat d´implantar aquest sistema a tots els municipis de la comarca, a través de campanyes d´implantació i seguiment.

Servei d´implantació

 El servei d´implantació del compostatge consta de:

  • Xerrada-Taller d´inici al compostatge, per aprendre com es fa i què és
  • Visita d´assessorament a domicili, per resoldre dubtes i fer un petit seguiment del procés.
  • Xerrada-Taller de perfeccionament del compostatge, per posar en comú l´experiència, resoldre problemes i altres incidències i saber on i quan es pot utilitzar el compost.
  • Informe de tancament, per l´ajuntament, amb un resum de les tones gestionades per aquest sistema i l´estalvi econòmic aconseguit.
  • Material de difusió de la campanya.
  • Compostador subvencionat per l´Agència de Residus (fins a esgotar l´stoc).

Protocol bàsic d´implantació

En el moment que un equip de govern decideix proposar al municipi el compostatge casolà com a estratègia de tractament de la FORM, pot contactar amb l´equip tècnic de l´àrea de medi ambient per establir la manera més adient de portar-ho a terme. Tot i així, a continuació es descriu un protocol bàsic.

Cal tenir en compte que:

- aquells municipis que hagin sol·licitat la redacció del Pla municipal de gestió de residus al Consell Comarcal segurament aquest instrument de planificació ja contemplarà la possibilitat d´implantació del compostatge casolà.

- els municipis de menys de 500 habitants que han delegat la redacció del Pla de Desplegament de la FORM al Consell Comarcal, han d´iniciar el compostatge durant l´any 2010, ja que així consta en el document aprovat per l´Agència de Residus.

1 - Sol·licitud per part de l´Ajuntament interessat.

Per a tramitar la sol·licitud es pot utilitzar el model d´acord que es troba als fitxers adjunts al final d´aquesta secció.

Un cop admesa la sol.licitud, la signatura del Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de l´Alt Empordà i l´Ajuntament, per la prestació del servei d´implantació i seguiment del compostatge casolà,marcarà l´inici de la implantació del compostatge al municipi.

El material de difusió per incentivar a la població consta d´uns rètols que es poden descarregar des d´aquesta secció.

2 - Inscripcions en la campanya d´implantació

Per començar la campanya d´implantació fa falta un mínim de 7 inscrits. La fulla d´inscrició es pot descarregar des d´aquesta secció.

Un cop tingueu les fulles d´inscripció dels futurs compostaries ho notifiqueu a l´àrea de medi ambient del Consell Comarcal.

Un municipi pot fer varies campanyes d´implantació, sempre amb un mínim de 7 inscrits.

3 - Data de la xerrada

Juntament amb el tècnic, cal decidir una data, hora i lloc de la xerrada d´iniciació al compostatge. La resta del procés es va consensuant amb l´ajuntament, al qual es notifica, mitjançant correu electrònic, l´inici de les següents fases d´implantació.

Servei de seguiment

L´àrea de medi ambient ha dissenyat un sistema de seguiment del compostatge casolà que permetrà la justificació del nombre de compostaires actius i els resultats del compostatge casolà en relació al tractament de la FORM del municipi.

Qualsevol ajuntament pot sol.licitar aquest servei, encara que hagi iniciat el compostatge pel seu compte, i resulta interessant en la mesura que l´Agència de Residus de Catalunya està estudiant la manera de fer un retorn del cànon de residus per a aquest concepte. La metodologia de seguiment s´adaptarà per tal de justificar, segons els paràmetres que marqui el retorn de cànon, la utilització d´aquest sistema. A més, l´Agència de Residus obliga a mantenir al dia la Declaració de l´estat actual i Planificació de la recollida de la FORM, i les dades dels compostadors són essencials.
 
El servei de seguiment consisteix en:
  • Càlcul de les tones de FORM i FV gestionades a través dels compostadors instal.lats: per fer aquest estudi es faran visites complementaries als domicilis d´alguns dels compostaires del municipi.
  • Informe anual de seguiment, amb el càlcul de les tones gestionades i l´estalvi aconseguit.
  • "El meu espai" dins aquesta web, pels compostaires que es vulguin registrar i estar al dia.

Documentació relacionada

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies. Si segueix navegant pel lloc web o clica el botó "ACCEPTAR", vostè consent l'ús d'aquestes cookies.
Acceptar